Ładowanie...

Ius est ars boni et aequi

– Prawo jest sztuką tego, co dobre i słuszne

Obszary praktyki | specjalizacje

 • CPrawo cywilne

  Sprawy o zapłatę, odszkodowanie, zadośćuczynienie

  Sprawy spadkowe, zachowek, nabycie spadku, dział spadku

  Zasiedzenie nieruchomości

  Prawo rzeczowe, służebności, użytkowanie

  Własność, zniesienie współwłasności

  Księgi wieczyste

 • KPrawo karne

  Obrona w postępowaniu przygotowawczym i sądowym

  Reprezentacja pokrzywdzonych oraz oskarżycieli posiłkowych

  Odroczenie i przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności

  Dozór elektroniczny

  Tymczasowe aresztowanie

  Postępowanie wykonawcze

 • RPrawo Rodzinne
  Rozwód / separacja

  Rozwód i separacja

  Alimenty

  Kontakty z dzieckiem

  Władza rodzicielska, ustalenie ojcostwa

  Rozdzielność majątkowa

  Podział majątku wspólnego

 • GPrawo Gospodarcze

  Tworzenie i rejestracja spółek prawa handlowego

  Sporządzanie i opiniowanie umów

  Opinie prawne

  Kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych

  Doradztwo prawne

  Przekształcanie spółek

 • PPrawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

  Sprawy o wypłatę wynagrodzenia i pozostałych należności ze stosunku pracy

  Odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę

  Odszkodowania za nieuzasadnione lub niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy oraz z tytułu wypadków przy pracy

  Ustalenie prawa do emerytury, renty oraz pozostałych świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

 • APrawo Administracyjne

  Odwołania od decyzji administracyjnych

  Skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego

  Skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

  Reprezentacja przed organami postępowania administracyjnego

  Sporządzanie wniosków do organów administracji publicznej

  Opinie prawne

yah

Rafał Stronczek | adwokat

Absolwent prawa oraz studiów podyplomowych Prawa Unii Europejskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Członek Izby Adwokackiej w Katowicach.

Wykładowca prawa cywilnego, prawa pracy i prawa administracyjnego.

W branży prawniczej zatrudniony od 2011 roku. Praktyka zawodowa obejmuje sprawy m.in. o: rozwód, separację, alimenty, podział majątku, władzę rodzicielską oraz kontakty z dzieckiem, odszkodowania, sprawy spadkowe, szeroko pojęte postępowanie administracyjne, a także sprawy karne i wiele innych.

Kancelaria adwokacka

Kancelaria specjalizuje się w wielu dziedzinach prawa, takich jak prawo karne, prawo cywilne, prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo gospodarcze oraz prawo pracy. Do każdej sprawy podchodzimy z należnym rozeznaniem stanu faktycznego i prawnego oraz informujemy Klienta o wszelkich możliwych sposobach rozwiązania problemu.

Zdobywana przez lata wiedza oraz doświadczenie, poparte kilkuletnią praktyką zawodową w kancelariach adwokackich oraz odbytą aplikacją adwokacką gwarantuje rzetelność, wszechstronne merytoryczne przygotowanie do zawodu oraz kompetencje na najwyższym poziomie.

Kancelaria przykłada wiele starań dla właściwego zapoznania się ze zleconą sprawą, dbając o jej wszelkie detale po to, aby przygotować dla Klienta rozwiązanie kompleksowe.

Podczas spotkań dbamy, aby wszelkie kwestie natury prawnej były dla Klienta zrozumiałe i jasne, przekładając język ustaw na taki, aby był dla Państwa czytelny i nie wywołujący wątpliwości.

Staramy się, aby Klient po spotkaniu znał w jak najszerszym zakresie swoją sytuację prawną. Interes Klienta jest dla Kancelarii najważniejszy.

Swoją wiedzą i doświadczeniem służymy Państwu nie tylko w postępowaniu przed sądem, ale również na etapie postępowania przedsądowego.

Naszym celem jest szybkie i skuteczne rozwiązanie Państwa problemów prawnych przy jednoczesnym zachowaniu najwyższej jakości świadczonych usług.

Oferta | Honorarium

Zasady współpracy ustalane są indywidualnie podczas spotkania.
Honorarium zależy od rodzaju i charakteru sprawy, jej złożoności oraz nakładu pracy.
Obsługujemy osoby fizyczne, osoby prawne oraz podmioty nieposiadające osobowości prawnej.
Jesteśmy elastyczni. Usługi świadczone są w siedzibie kancelarii w Rudzie Śląskiej. Ze względu na różnorodność spraw istnieje możliwość umówienia spotkania w innym, dogodnym dla Klienta miejscu. Proponujemy następujący sposób ustalenia honorarium:

Zlecenie jednorazowe Porady prawne
Stała obsługa prawna Stawka godzinowa pracy
Prowadzenie sprawy | reprezentacja w sądzie

Kontakt

tel.

32 706 11 15

tel. kom.

793 070 324

email

kontakt@adwokatstronczek.pl

fax.

32 706 11 14

nr rachunku bankowego Kancelarii (ING Bank Śląski S.A.)

PL 34 1050 1214 1000 0092 4358 2195
Kod BIC SWIFT: INGBPLPW

Kancelaria Adwokacka
adw. Rafał Stronczek
ul. 1 Maja 304
41-710 Ruda Śląska